Wij zijn gesloten

Groenbemester

LET OP: Resultaatverplichting vanggewas.

Wordt uw mais geoogst na 1 oktober en is uw onderzaai mislukt?

U zaait direct na de oogst opnieuw een vanggewas. U mag de volgende gewassen zaaien: gras, bladrammenas, bladkool, japanse haver, triticale, winterrogge, wintertarwe, wintergerst. 

Is maar een deel van de onderzaai mislukt?

U kunt dat deel van het perceel opnieuw inzaaien. Bij controle kunt u laten zien dat u onderzaai gedaan heeft en dat er normaal gesproken een vanggewas zou staan. U laat bijvoorbeeld zien wat, wanneer en hoe u gezaaid heeft.

LET OP: het gaat niet meer om zaaiverplichting, maar om resultaatverplichting!

Heeft u geen onderzaai gedaan?

Dan zijn er geen veranderingen; dan moet de groenbemester welke je niet op wilt geven als hoofdteelt in 2020 er uiterlijk 1 oktober in zitten.

Zoals aangegeven dienen de als vanggewas ingezaaide granen droog te worden geoogst, dus niet als GPS.

Groenbemesters hebben een gunstig effect op de bodemvruchtbaarheid.
Een bijkomend effect is dat groenbemesters aaltjes kunnen vermeerderen.
Om de teelt zo goed mogelijk te laten slagen, is het belangrijk om de juiste groenbemester te kiezen. Een verkeerde keuze kan leiden tot een slecht ontwikkeld groenbemestingsgewas, maar ook tot grote problemen in volgende teelten. 

Een aantal factoren spelen een belangrijke rol bij de keuze van uw groenbemester: Teeltdoel, vorstgevoeligheid en zaaitijd.

Groenbemesters worden meestal geteeld na de oogst van een gewas. 

U kunt kiezen uit de volgende groenbemesters:

  • Bladrammenas
  • Gele Mosterd
  • Italiaans Raaigras
  • Rogge / Gerst
  • Bladkool

Voor vragen of meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.