Wij zijn gesloten

Graszaad

Hieronder ziet u onze graszaadmengsels voor 2020
Klik hier voor de grasfolder 2020

Als u grasland gaat vernieuwen, legt u hiermee de basis voor een goede weide voor meerdere seizoenen. Het is van groot belang goed te kijken naar de keuze van graszaad, om maximaal rendement te behalen. 

U kunt kiezen uit de graszaden "weide" en "maaitype". Bij deze graszaden is het mogelijk onderscheid te maken in één- en meerjarige soorten. Wij hebben voor u de keuze uit diverse graszaden van:

 • Barenbrug
 • Limagrain Advanta
 • MegaSeeds van Visscher Holland
 • Horsemaster, speciaal voor uw paardenwei 

TopDairy Mix® Melk4U

10% meer voorjaarsgras mogelijk!

 • Mengsel van 20% Maurizio, 20% Binario, 10% Kaiman, 30% Arnando en 20% gecoate Timothee van het topras Presto.
 • DynaSeed-Coating voor optimale kieming en opkomst.
 • Toevoeging van Timothee levert extra voorjaarsgras en structuur.
 • Productievermogen van het mengsel bij maaien: 14,4 ton ds/ha.
 • Kroonroestresistentie: 8,6

TopDairyMix® Melk

Topmengsel voor maaien en beweiden

TopDairyMix® Melk is een standvastig topmengsel voor vlot omweiden en daarnaast ook zeer geschikt voor maaien met een hoge jaaropbrengst en vooral veel voorjaarsgras.

 • De samenstelling: 40% Maurizio, 20% Binario, 10% Kaiman en 30% Arnando.
 • Vroege eerste snede met een goede opbrengst.
 • Productievermogen bij 100% maaien is 14,3 ton ds/ha..
 • Kroonroestresistentie 8,3

TopDairyMix® High Sugar

Extra melk van het lekkerste toetje

TopDairyMix® High Sugar bevat 100% Tetraploid Engels raaigras.

 • Breedbladig en erg gezond gewas
 • Opbrengst bij maaien is 8% hoger dan het gemiddelde van de rassenlijst
 • Bevat 30% meer suikers en heeft een zeer hoge voederwaarde.
 • Betere eiwitbenutting
 • Uitstekende verteerbaarheid
 • Hoog melkdrijvend.
 • Zeer smakelijk gras en weinig vatbaar voor ziektes zoals kroonroest
 • Geschikt voor zowel maaien als beweiden.
 • Bij volop weiden of stalvoeren geven de koeien 1ltr extra melk.
 • Zaaiadvies: 50kg / ha
 • Maaihoogte: minimaal 6cm

TopDairyMix® NDF Maaien

Meer gras met minder (kunst)mest. Maaien van extensieve percelen

75% rietzwenkgras, meerendeels zachtbladig
15% Engels raaigras, voor snelle opkomst en aanleveren van suikers (voor goed inkuilproces)
10% rode klaver, gecoat. Dit aandeel gecoate klaver kan 100-150 kg N / ha vastleggen.

 • Rietzwenk bevat minder suikers en meer ruwe celstof (NDF) dan Engels raaigras en zorgt daarom voor een stabielere pens.
 • Structuurrijk
 • Goed te combineren met rode klaver
 • Goede beworteling en benutting
 • Ideaal voor droogtegevoelige percelen.
 • Zaaiadvies: 60kg / ha (tot uiterlijk eind september)
 • Maaihoogte: 7cm (te diep is slecht voor levensduur).

In het voorjaar goed bemesten en in de vroege zomer afbouwen.

MegaSeeds® BG-mengsels

BG-mengsels vormen nog steeds een belangrijk deel van de weidemengsels. De rassen van MegaSeeds® BG zijn geselecteerd op een goede standvastigheid en een jaaropbrengst van 102.

MegaSeeds® BG 3 bestaat voor 100 % uit Engels raaigras van de rassen Arsenal/Arnando en Rossera/Rossimonte.
MegaSeeds® BG 4 bestaat uit dezelfde rassen als BG 3, aangevuld met 28% Timothee.
MegaSeeds® BG 11 is een breed samengesteld mengsel voor inzaai van een sterke dichte zode voor intensieve beweiding.

Greenmix® GLB

Ideaal mengsel voor 2 jaar maaien

Bevat 60% italiaans en westerwolds raaigras, voor maximale opbrengst.
Bevat 40% engels raaigras.

 • Kan laat in de herfst nog gezaaid worden na de maïsoogst
 • Het eerste jaar is de opbrengst 15% hoger dan een mengsel van Engels Raaigras.

Zoekt u iets anders bel dan even voor de mogelijkheden, tel: 0413-472642 / 06-51214666.
Voor specifieke typen graszaad kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.